آنالیز و مشخصات گیلسونایت

5

Typical Properties Ash(%)<5

10

Typical Properties Ash(%)<10

15

Typical Properties Ash(%)<15

20-2

Typical Properties Ash(%)<20

25-2

Typical Properties Ash(%)<25

3

Typical Properties Ash(%)<3

 

 

 

آنالیز گیلسونایت

 

آزمایش های زیر خصوصیات قیر طبیعی را تعیین می کند :

اندازه‌گیری نقطه نرمی (Softening Point)

اندازه‌گیری درجه نفوذ (Penetration Test)

اندازه‌گیری میزان کشش (Ductility)

اندازه‌گیری نقطه شکست (Fraass Breaking Point)

بررسی اثر حرارت و هوا روی قیر (Thin Film Over Test)

اندازه‌گیری گرانروی (Viscosity)

اندازه‌گیری وزن مخصوص (Specific Gravity)

اندازه‌گیری حلالیت یا درجه خلوص قیر( Solubility

اندازه‌گیری نقطه اشتعال (Flash Point)

اندازه‌گیری استقامت مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال (Marshall)

آنالیز غربالی مصالح معدنی (Sieve Analysis)

استخراج و آزمایش قیر در مخلوطهای آسفالتی (Extraction)

 

 

مشخصات گیلسونایت

 

عش (ash) گیلسونایت:

خاکستر (ash) قیر طبیعی نشان دهنده ناخالصی قیر و جز پارامترهای مهم در کیفیت قیرطبیعی است ولی متاسفانه خریدران کم تجربه پس از استعلام قیمت، علت این تفاوت قیمتها را جویا می شوند که پاسخ آنها بسیار ساده است: تفاوت در سایر پارامترهای قیر نظیر: چگالی، کربن، و ... که در تعیین کیفیت گیلسونایت بسیار مهم و حائز اهمیت هستند. مطمئنا این موارد در تعیین قیمت آنها نیز دخیل است.

یکی از عوامل اصلی تعیین کیفیت قیر طبیعی خاکستر آن است . گیلسونایت (قیر طبیعی )ها حاوی مواد غیرآلی و مود زائدی مثل رس ها ، سولفیدها ، سولفات ها ، کربنات ها و ... هستند که پس از سوزاندن گیلسونایت (قیر طبیعی)به صورت خاکستر برجا می مانند که به خاکستر گیلسونایت (قیر طبیعی)معروف هستند.

مش (mesh) چیست؟

مش در علم خاک شناسی به دانه بندی خاک مورد نظر برای الک کردن آن اشاره دارد پودر میکرونیزه همانگونه که از نام آن پیداست پودری در مقیاس میکرون است و اکثر ترکیب دانه بندی ان بطور معمول زیر 20 میکرون می باشد. بمنظور ایجاد مقیاس اندازه گیری پودر ها و توده های خاک از لحاظ دانه بندی و اندازه ذرات موجود در ان مقیاس میکرون استفاده میشود که تحت عنوان استاندارد مش یا Mesh Scale کاربرد دارد.

گیلسونایت به به صورت کلوخه می باشد و بنا به درخواست مشتری به صورت پودر معمولی یا میکرونیزه مش بندی های مختلف در می آید. دانه بندی بنا به درخواست مشتری قابل انجام می باشد.


آزمایش درجه نفوذ : این آزمایش برای تعیین سختی نسبی قیر های خالص و قیر های دمیده بکار می رود.طبق تعریف درجه نفوذ یک قیر مقدار طولی بر حسب دهم میلیمتر است که سوزن استانداردی با شکل معین در مدت 5 ثانیه تحت اثر وزنه 10 گرمی در قیر مورد آزمایش که درجه حرارت آن 25 درجه سانتیگرا د است فرو رود.درجه نفوذ کمتر نشاندهنده سخت تر بودن قیر و درجه نفوذ بیشتر نشان دهنده نرم تر بودن قیر است.


آزمایش کند روانی : این آزمایش برای تعیین خاصیت روانی قیر ها در درجه حرارت های بالا صورت می گیرد.


آزمایش درجه اشتعال : درجه اشتعال قیر ها درجه حرارتی است که وقتی گرمای قیر به آن درجه می رسد با نزدیک کردن شعله ای به سطح آزاد قیرسطح آن آتش می گیرد.انجام این آزمایش از آن جهت مهم است که با تعیین درجه اشتعال یک قیر حداکثر درجه حرارتی را که در آن می توان قیر را بدون خطر آتش سوزی کرد بدست می آید.


آزمایش تعیین درجه نرمی قیر : بمنظور مقایسه حساسیت قیر ها نسبت به تغییرات درجه حرارت آزمایش تعیین درجه نرمی انجام می شود.