شیرین بیان چیست؟

شیرین بیان چیست؟

شیرین بیان از جمله گیاهان دارویی خودرو از تیرهٔ سبزی‌آساها است و کمتر مورد کشت قرار می‌گیرد. برگ های آن مرکب است و از ۴ تا ۷ زوج برگ به اضافه یک برگچه انتهایی تشکیل یافته ‌است که به سبب ترشح شیره، چسبنده‌اند. گل های این گیاه به رنگ های ارغوانی، زرد یا بنفش یا آبی مایل به سفید هستند و میوه‌اش شامل ۵ تا ۶ دانه مایل به قهوه‌ای است.

 ریشه و ساقهٔ زیرزمینی آن مصرف دارویی دارد و دارای پوستی قهوه‌ای‌رنگ یا سیاه و مغز زردرنگ است.

 

 

عصاره شیرین بیان

ریشه‌ی شیرین بیان که مرطوب است خشک می شود، مواد اضافی و خاک و … از ریشه جداسازی می شود. ریشه‌ها توسط دستگاه خرد‌کننده خرد می‌شوند. سپس به خط فرآوری منتقل می گردند و عصاره‌گیری با استفاده از هوای طبیعی صورت می‌گیرد.

با جوشاندن ریشه گیاه شیرین بیان و تبخیر بخش عمده آب آن، ماده‌ای سیاه‌ رنگ (مایل به قهوه‌ای) به دست می‌آید که همان عصاره است. این ماده به دو صورت جامد و شیره عرضه می‌گردد.